Barometr platební morálky v České republice 2015

Barometr platební morálky

  • Česká republika
  • Zemědělství,
  • Doprava,

01 05 2015

Podle průzkumu je 36% respondentů v České republice přesvědčeno oproti 22% respondentům z Východní Evropy, že pokles poptávky bude tou největší výzvou, která ovlivní ziskovost firem v roce 2015.

Výsledky výzkumu v České republice

Obchodování na úvěr

Respondenti v České republice vykazují relativně silnější preference k obchodování na úvěr s domácími zákazníky než se zahraničními B2B zákazníky. V průměru bylo  v České republice uskutečněno 46,8% domácích obchodů z celkového objemu uskutečného obchodu a 42,8% zahraničního B2B obchodu z celkového objemu uskutečného obchodu.

Průměrně je obchodování na úvěr se zahraničními zákazníky v České republice vyšší než je tomu ve východní Evropě (42,9% domácí a 38,4% zahraniční obchod) nebo v západní Evropě (44,9% domácí a 37,7% zahraniční obchod).