Hospodářský vývoj v USA vybízí trhy k pohotovosti

Hospodářská zpráva

  • Alžírsko,
  • Angola,
  • Jiné

15 12 2016

Hospodářský vývoj v USA souvisí s volbami Donalda Trumpa. Jaký bude jeho očekávaný dopad na monetární politiku USA a na mezinárodní obchod je prozatím nejisté pro všechny nové trhy v roce 2017.

Shrnutí

  • Hospodářský vývoj USA je ovlivněný stávajícími volbami Donalda Trumpa a teprve výsledek ukáže, jaký bude očekávaný dopad monetární politiky USA na poli mezinárodního obchodu. Momentálně je pro všechny nově vzniklé a rozvíjející se trhy v roce 2017 ale situace velmi nejistá.
  • Fiskální impulsy naznačují, že dojde k rychlejší monetární politice a k rychlejšímu normalizačnímu cyklu než se původně očekávalo, což způsobí odliv kapitálu a zpřísnění finančních podmínek pro trhy v Turecku, Jižní Africe a v Argentině.
  • Vyšší růst HDP v USA v roce 2017 může ovlivnit i několik obchodních partnerů, a to zejména těch, kteří se zabývají exportem komodit používaných jako vstupní zdroje do infrastruktury. Přechod k protekcionalismu povede na nově vzniklých a rozvíjejících se trzích s těsnými obchodními vazbami  na USA, ke snížení jejich růstu ve střednědobém období.

Celou zprávu o hospodářkém vývoji v USA a o dopadu, který to může mít na nově vzniklé nebo rozvíjecící se trhy v zahraničí, si můžete prřečíst v anglickém jazyce zde.