Pojišťovna Atradius v roce 2017 celosvětově vzrostla

Tisková zpráva

Praha, 21. března 2018 – Rok 2017 znamenal pro Atradius celosvětově silný výsledek, ke kterému společně přispěly všechny divize napříč celou skupinou.

Pojišťovna Atradius rostla v roce 2017 celosvětově o 8,8 %. V Česku hospodaří s tržbami 314 milionů korun. Jádrem pozitivních výsledků je důraz na využití inovativních technologií stejně jako silná orientace Atradius na kulturní prostředí zemí, kde působí její zákazníci. V Česku hospodařila pojišťovna v roce 2017 s tržbami 314 milionů korun.

Celkový výnos Atradius vzrostl v roce 2017 globálně o 4,3 % na 1,837 milionu eur (ve srovnání s 1,761 milionu eur v roce 2016). Příjmy z pojištění dosáhly 1,719 milionu eur, což znamená 2% nárůst (2,7 % při konstantních směnných kurzech) oproti předchozímu období. V regionech severní Ameriky, Asie a střední a východní Evropy povzbudivě narostly tržby, což koresponduje s ambicemi Atradius v těchto oblastech. 

Výkaz zisků a ztrát (údaje v mil. eur)

  2016 2017 Rozdíl
Celkové příjmy (z pojištění a služeb 1 837,2 1760,7 4,3 %
Výsledek technického účtu 260,1 239 8,8 %
Zisk po zdanění 186,2 211,8 (12,1 %)
Hrubý škodný poměr (hrubá výše nákladů na pojistná plnění/předepsané hrubé pojistné)

41,7 %

41,6 %

 
Hrubý nákladový poměr (hrubé náklady/předepsané hrubé pojistné)

35,7 %

36,4 %

 
Hrubý kombinovaný poměr 77,4 % 78,0 %  

 

Rozvaha (údaje v mil. eur)

Celková aktiva 4 519,2 4 417,7 2,3 %
Vlastní kapitál a podřízená dlužná pozice 2 076,8 1 948,9 6,6 %

Škodný poměr před zajištěním dosáhl vynikající hodnoty 41,7 % a oproti roku 2016 se prakticky nezměnil. Jde o důsledek pokračujícího upisování vysokého rizika a úspěšného risk managementu. Poměr celkových nákladů se v roce 2017 zlepšil a dosáhl hodnoty 35,7 % oproti 36,4 % v roce 2016 v důsledku striktní kontroly výdajů v kombinaci s ambiciózními investicemi do IT.

Celkový zisk se na globální úrovni zvýšil o 8,8 % (260,1 mil. eur) ve srovnání s 239 mil. eur v předchozím roce. Pozitivní vývoj ve všech obchodních liniích vyústil ve skvělý složený poměr (škodný poměr + nákladovost) 77,4 % ve srovnání se 78,0 % v roce 2016.

Agentura Moody’s zvýšila rating společnosti Atradius z A3 (v roce 2016) na A2 (stabilní výhled, bezpečná investice) v roce 2017.

Výsledek hospodaření Atradius v Česku činil v roce 2017 314 milionů korun. „Našim cílem je budovat stabilní prostředí s excelentním servisem, na který se naši zákazníci budou moci spolehnout. Daří se nám to i díky rozšiřování online služeb, jako je inovativní portál Atradius Atrium nebo produktová novinka CoverOnTop ve spolupráci s pojišťovnou Tokio Marine Kiln ze syndikátu Lloyds’,“ vysvětluje Markéta Stržínková, ředitelka pojišťovny Atradius.
 

O společnosti Atradius

Atradius patří mezi celosvětové lídry v oblasti pojištění pohledávek, poskytování záruk a vymáhání pohledávek. Působí v 50 zemích po celém světě, ve kterých se může spolehnout na více než 160 poboček a 3300 zaměstnanců. Svým zákazníkům umožňuje přístup k informacím až o 240 milionech firem. Na českém trhu působí Atradius od roku 1998 a v současnosti odsud řídí strategické projekty pro region východní Evropy. Společnost Atradius je součástí skupiny Grupo Catalana Occidente - jedné z celosvětově nejúspěšnějších pojišťoven poskytujících pojištění úvěrů.

Kontakt pro média:

Mgr. Klára Pirochová
PR konzultant
Tel.: +420 732 801 881
Email: klara@pulpo.cz
www.pulpo.cz

Atradius Corporate Communications
Christine Gerryn
Tel.: +31 205 532 047
Email: christine.gerryn@atradius.com
www.atradius.cz