Nejperspektivnější trhy roku 2017

Hospodářská zpráva

  • Bulgaria,
  • Chile,
  • Indie,
  • Indonésie,
  • Keňa,
  • Peru
  • Jiné

12 01 2017

Na základě výkonů v předchozích letech a očekávaného růstu v letošním roce zveřejnil Atradius nejperspektivnější trhy roku 2017 z hlediska obchodních příležitostí.

Vyšší výnosy, snížení obav obklopujících zpomalení růstu čínského HDP a stabilizace cen komodit přispěly k lepším vyhlídkám pro rozvíjející se tržní ekonomiky (EMEs) pro rok 2017. Nejistota ale roste spolu s výzvami pramenícími ze silného dolaru a perspektivou vyšších úrokových sazeb ve vyspělých ekonomikách. Sečteno a podtrženo, vybrané trhy budou v roce 2017 zažívat silný růst poháněný domácí poptávkou, budou méně náchylné k vnější nestálosti a nabídnou tak potenciální podnikatelské příležitosti.

Proč je situace na vybraných trzích tak příznivá?

 

Všeobecná situace rozvíjejících se tržních ekonomik se v průběhu roku 2016 zlepšila v reakci na to, jak polevily obavy ze zpomalení čínského růstu a jak se začaly postupně zvedat ceny komodit. Rekordně nízké výnosy a zvyšující se politické riziko na moderních trzích nasměroval více investic směrem k EMEs. Se začátkem roku 2017 ale narostla nejistota. Nicméně tyto trhy by měly být schopné ustát globální výkyvy především díky následujícím faktům:

Růst poháněný domácí poptávkou – Výhled globálního růstu HDP a mezinárodního obchodu zůstává pro rok 2017 zdrženlivý, vývoj ve Spojených státech může navíc přinést další nestabilitu na finančním trhu. Proto všechny vybrané rozvíjející se ekonomiky opírají růst svého HDP o domácí poptávku a pevné investice namísto exportu (především komodit).

Příznivá demografie – Vybrané trhy se obecně vyznačují mladou a rostoucí populací a spolu s tím sílící střední třídou. To dohromady podporuje spotřebu a zvyšuje poptávku po investicích a importu.

Podpůrné politiky – Politická strategie vybraných zemí se zlepšuje a tyto trhy se vyznačují stabilním politickým a institucionálním prostředím. Především Indonésie, Peru, Indie a Pobřeží Slonoviny prochází v současnosti reformami podporujícími podnikání.

 

Nejvýkonnější sektory vybraných trhů

 

Zemědělství a potravinářství

Příležitosti nabízí v zemědělském a potravinářském sektoru především Bulharsko, Keňa a Peru. Rostoucí poptávka a roztříštěný potravinářský trh v Bulharsku nabízejí dlouhodobé příležitosti pro zahraniční dodavatele. V Keni a Peru pro změnu pohánějí poptávku po dovážených potravinách a nápojích vyšší sebevědomí tamních spotřebitelů a jejich rostoucí příjmy.

Chemický průmysl a zpracování plastů

Import chemikálií do Indie z 10 miliard USD za fiskální rok 2013 na 19 miliard USD za fiskální rok 2015. Předpoklad růstu zůstává příznivý spolu s růstem průmyslových aktivit a tím i zvyšující se poptávce po inovacích. Větší požadavky průmyslu i domácností zvyšují poptávku po chemických produktech i v Bulharsku, kde navíc 80 % jejich nabídky tvoří import. Největším motorem růstu je na těchto trzích jejich dosavadní surovinová závislost.

Stavebnictví

Potřeba infrastruktury a investiční růst vytvářejí příležitosti pro sektor stavebnictví. V Indonésii předpokládáme růst pevných investic v roce 2017 o více než 6 %. V situaci, kdy vláda urychluje velké projekty na zlepšení infrastruktury v Jakartě a dalších provinciích (např. dálnice, mosty, letiště a přístavy), poroste v letech 2017 a 2018 i poptávka po stavebních materiálech.

Vládní plány v Indii rovněž podporují budování infrastruktury, což přímo koreluje s lepší ekonomickou situací. Vysoká poptávka se týká bytové výstavby, dopravy a IT infrastruktury. Stejně tak v Peru předpokládáme velký počet veřejných zakázek zadávaných tamní novou vládou. To samé platí o Keni a Pobřeží Slonoviny, kde by měly plány na rozsáhlé vylepšení infrastruktury v příštích letech poskytnout výrazné příležitosti pro dodavatele stavebních materiálů a zdroje investičních prostředků.

Stroje a strojírenství

Investice do infrastruktury a růst stavebního sektoru vytvářejí příležitosti pro stroje a strojírenství. V Bulharsku je rostoucí poptávka v tomto sektoru poháněna zrychlujícími se investicemi ze strany EU namířenými na zlepšení v současnosti slabé dopravní infrastruktury. Podobně v Indonésii pohání poptávku výše zmíněný růst stavebního sektoru.

Retail, zboží dlouhodobé spotřeby a elektronika

V Pobřeží Slonoviny pohání poptávku rostoucí střední třídy zvyšující se bohatství a stabilní nízká inflace. Předpoklad růstu existuje v roce 2017 a v dalších letech hlavně u retailu a rychloobrátkového zboží. Stejný předpoklad – tedy růst retailu – je v následujících letech předpokládán také v Čile a Peru.

Díky rozsáhlé a domácí poptávkou poháněné ekonomice očekáváme investiční příležitosti také v Indii. Vzhledem k tomu, že je velká část tamní populace závislá na zemědělství, budou výraznou roli hrát příznivé monzuny, které v letošním roce oživí příjmy venkova a tím i poptávku po spotřebním zboží. Demonetizace sice v krátkodobém horizontu poptávku sníží, předpokládáme ale, že se negativní dopad tohoto vývoje bude během roku 2017 zmírňovat.

S příležitostmi přichází riziko

Zatímco rychlý – domácí poptávkou a investicemi poháněný – růst HDP, rostoucí populace a příznivé politické prostředí vytvářejí v EMEs řadu příležitostí, není investice v těchto regionech bez rizika. Riziko politických změn je v těchto oblastech obecně vyšší (především u zemí Subsaharské Afriky), na druhou stranu se ale těší z relativně stabilní, odolné a diverzifikované ekonomiky.

Relativně vlídné vyhlídky pro EMEs v roce 2017 jsou v současnosti rovněž ohroženy vývojem v USA. Navyšování úrokových sazeb ze strany Federálního rezervního systému začalo rychleji, než se předpokládalo, a může v rozvíjejících se ekonomikách vyústit ve znehodnocení měny, odliv kapitálu, dražším půjčkám a zvyšování dluhu (za předpokladu, že je veden v cizích měnách). Ohrožena tímto vývojem je především Indonésie, další vybrané trhy jako Indie, Peru nebo Bulharsko jsou před vnějšími vlivy výrazněji chráněné díky efektivní měnové politice, nižší závislosti na nestálých kapitálových tocích a relativně nízké potřebě zahraničního financování v roce 2017. Další potenciální hrozbou je pro rozvíjející se ekonomiky budoucí prezident USA Donald Trump a jeho výrazněji protekcionistický přístup k obchodu. Ten může dopadnout na země, které posílají velkou část svého exportu právě do USA (zejména na země Latinské Ameriky).

Úplnou zprávu o nejpříznivějších tzcích pro investice posuzovaných z hlediska obchodních příležitostí v roce 2017 naleznete včetně grafické dokumentace v anglickém jazyce zde.